คำในข่าว :
 
  จากวันที่ :
   
  ถึงวันที่ :
   
 
   
 
ลำดับที่ รูปประกอบ รายละเอียดข่าว วันที่
1
นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารการคมนาคมระดับสูง นบส.คค.” รุ่นที่ 3 18-07-2561
2
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประชุมคณะกรรมาธิการระดับสูงไทย - ญี่ปุ่น ครั้งที่ 4 18-07-2561
3
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม แถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคม 17-07-2561
4
ลิงค์เอกสารประกอบการปาฐกถาหัวข้อ “คมนาคม 4 ปี อนาคต คนไทยได้อะไร” ของนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม งาน “One Transport for All 2018 : On the Move” ครั้งที่ 1 วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 13-07-2561
5
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดงานนิทรรศการและการเสวนาสร้างการรับรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทย “One Transport for All 2018 : On the Move” 13-07-2561
Page: 1/23
     
 
 
   
Copyright 2006 MOT.All rights reserved.
จัดทำโดย กองสารนิเทศและศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร