คำในข่าว :
 
  จากวันที่ :
   
  ถึงวันที่ :
   
 
   
 
ลำดับที่ รูปประกอบ รายละเอียดข่าว วันที่
1
นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคมประชุมจัดทำบันทึกความร่วมมือด้านวิชาการเพื่อการแก้ไขปัญหาจราจรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 21-11-2560
2
นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดการประชุมสัมมนาถ่ายทอดยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 20-11-2560
3
นายพิชิต อัคราทิตย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวบรรยายในการประชุม Busan International Port Conference 2017 17-11-2560
4
นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานประชุมคณะทำงานด้านพิธีการเพื่อเตรียมการจัดการประชุมสัมมนาระดับภูมิภาค เรื่อง Global Aviation Security Plan (GASeP) 17-11-2560
5
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดการสัมมนา “Thailand – Japan Railway Partnership for Connectivity Success” 17-11-2560
Page: 1/19
     
 
 
   
Copyright 2006 MOT.All rights reserved.
จัดทำโดย กองสารนิเทศและศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร