คำในข่าว :
 
  จากวันที่ :
   
  ถึงวันที่ :
   
 
   
 
ลำดับที่ รูปประกอบ รายละเอียดข่าว วันที่
1
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม บรรยายพิเศษ หัวข้อ “Aviation Industry, the key factor of Country development” 21-05-2561
2
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประชุมคณะกรรมการอำนวยความสะดวกการขนส่งแห่งชาติ (NTFC) ครั้งที่ 1/2561 21-05-2561
3
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ตรวจเยี่ยมสำนักทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) 19-05-2561
4
นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า - ออกเรือประมง ประจวบคีรีขันธ์ (Port In - Port Out Control Center : PIPO) 18-05-2561
5
นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ต้อนรับเที่ยวบินปฐมฤกษ์เส้นทาง กัวลาลัมเปอร์ - หัวหิน 18-05-2561
Page: 1/22
     
 
 
   
Copyright 2006 MOT.All rights reserved.
จัดทำโดย กองสารนิเทศและศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร