คำในข่าว :
 
  จากวันที่ :
   
  ถึงวันที่ :
   
 
   
 
ลำดับที่ รูปประกอบ รายละเอียดข่าว วันที่
1
นายกฤชเทพ สิมลี รองปลัดกระทรวงคมนาคม ประชุมเตรียมการจัดทำแผนของกระทรวงคมนาคม เพื่ออำนวยความสะดวกและรองรับการเดินทางของประชาชน งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 26-05-2560
2
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม หัวหน้าคณะผู้แทนไทยร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมสำหรับความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ระดับรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการ ( JC GMS CBTA Retreat ) ครั้งที่ 2 26-05-2560
3
นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุมพิจารณาแนวทางการเสนอโครงการรถไฟฟ้าเส้นทางต่างๆ ตาม พ.ร.บ.การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.2556 25-05-2560
4
นายวิทยา ยาม่วง ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการขนส่งทางน้ำ ร่วมพิธีเปิดการฝึกระดมสรรพกำลังเพื่อการทหาร ประจำปี 2560 24-05-2560
5
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประชุมคณะกรรมการร่วมเพื่อความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย – จีน ครั้งที่ 18 24-05-2560
Page: 1/26
     
 
 
   
Copyright 2006 MOT.All rights reserved.
จัดทำโดย กองสารนิเทศและศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร