คำในข่าว :
 
  จากวันที่ :
   
  ถึงวันที่ :
   
 
   
 
ลำดับที่ รูปประกอบ รายละเอียดข่าว วันที่
1
นายพิชิต อัคราทิตย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ตรวจโครงการขุดลอกร่องน้ำประกันความลึก ร่องน้ำทางเข้าท่าเรือกรุงเทพฯ ร่องที่ 2 จังหวัดสมุทรปราการ 18-09-2560
2
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้ผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ สถานีโทรทัศน์เอ็น เอช เค ประจำภูมิภาคเอเชีย เข้าพบ 15-09-2560
3
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม หารือร่วมกับนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เกี่ยวกับการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช 15-09-2560
4
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้การต้อนรับ Hon. Datuk Seri Johair Abd. Ghani รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมาเลเซีย 15-09-2560
5
นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงคมนาคมเปิดสัมมนารับฟังความคิดเห็นและการถ่ายทอดองค์ความรู้ โครงการศึกษาจัดทำระบบจอดแล้วจรในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 15-09-2560
Page: 1/21
     
 
 
   
Copyright 2006 MOT.All rights reserved.
จัดทำโดย กองสารนิเทศและศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร