คำในข่าว :
 
  จากวันที่ :
   
  ถึงวันที่ :
   
 
   
 
ลำดับที่ รูปประกอบ รายละเอียดข่าว วันที่
1
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีมอบใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศใหม่ (AOC Re – certification) 20-07-2560
2
นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงคมนาคม ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ประจำกระทรวงคมนาคม 20-07-2560
3
นายจิรุตม์ วิศาลจิตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี และสุพรรณบุรี 20-07-2560
4
นายพิชิต อัคราทิตย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ประชุมหารือเพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงชุมทางถนนจิระ - ขอนแก่น ที่ผ่านตัวเมืองนครราชสีมา 20-07-2560
5
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประชุมร่วมกับประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 19-07-2560
Page: 1/23
     
 
 
   
Copyright 2006 MOT.All rights reserved.
จัดทำโดย กองสารนิเทศและศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร