นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้สัมภาษณ์พิเศษนิตยสาร “Life and Metro” ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
            
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้สัมภาษณ์พิเศษนิตยสาร “Life and Metro” ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องราชรถ กระทรวงคมนาคม โดยมีประเด็นเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกับรถไฟฟ้า MRT ซึ่งปัจจุบัน รฟม. อยู่ระหว่างดำเนินการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อให้ประชาชนผู้ถือบัตรฯ สามารถใช้ชำระค่าเดินทางในระบบรถไฟฟ้า MRT สายม่วงและสายสีน้ำเงินได้ โดยกำหนดให้ประชาชนผู้ถือบัตรฯ ที่มี 2 ชิปการ์ด มาขึ้นทะเบียนที่จุดให้บริการขึ้นทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ภายในสถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วงและสายสีน้ำเงิน ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 – 30 กันยยายน 2561
 
Copyright 2006 MOT.All rights reserved.
จัดทำโดย กองสารนิเทศและศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร