นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้การต้อนรับ รัฐมนตรีขนส่งกัมพูชา
            
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้การต้อนรับ รัฐมนตรีขนส่งกัมพูชาและคณะฯ ที่เข้าพบเพื่อแลกเปลี่ยนงานด้านโลจิสติกส์ โดยมี นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงคมนาคม นาวสาวกอบกุล โมทนา ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการขนส่งทางอากาศ นายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ร่วมประชุมหารือ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมกระทรวงคมนาคม โดยได้สนทนาพูดคุยหารือเกี่ยวกับความคืบหน้าโครงการความร่วมมือรถไฟเชื่อมจากอรัญประเทศ (ไทย) – ปอยเปต – ศรีโสภณ – พระตะบอง – พนมเปญ (กัมพูชา) และกัมพูชาให้ความสนใจดูงานที่ศูนย์ขนถ่ายสินค้าของไทย 3 แห่ง ที่พุทธมณฑล ร่มเกล้า และรังสิต เพื่อนำกลับไปพัฒนาพัฒนางานด้านโลจิสติกส์ และการขนส่ง
 
Copyright 2006 MOT.All rights reserved.
จัดทำโดย กองสารนิเทศและศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร