นายวิทยา ยาม่วง ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการขนส่งทางน้ำ ร่วมชมการแสดงศักยภาพของกำลังพลสำรอง 3 เหล่าทัพ
            
นายวิทยา ยาม่วง ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการขนส่งทางน้ำ เป็นผู้แทนกระทรวงคมนาคม ร่วมชมการแสดงศักยภาพของกำลังพลสำรอง 3 เหล่าทัพ ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ณ ลานหน้าอาคารบริการ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (ศรีสมาน) โดยมีปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธานพิธีเปิด ทั้งนี้การแสดงศักยภาพของกำลังพลสำรอง 3 เหล่าทัพ มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบผลการดำเนินงานของกองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ ในการพัฒนาขีดความสามารถของกำลังพลสำรองให้สามารถปฏิบัติภารกิจร่วมกับกำลังประจำการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนให้ผู้บังคับบัญชาชั้นสูง เห็นถึงความรู้ความสามารถของกำลังพลสำรอง และมีความเชื่อมั่นในการเตรียมความพร้อมให้กับกำลังพลสำรองของเหล่าทัพ
 
Copyright 2006 MOT.All rights reserved.
จัดทำโดย กองสารนิเทศและศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร