นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ตรวจราชการและติดตามภารกิจด้านการเดินรถของ รฟฟท.
            
นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ตรวจราชการและติดตามภารกิจด้านการเดินรถของบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟฟท.) และการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ตามนโยบาย One Transport One Family ของกระทรวงคมนาคม เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 และได้ทดลองโดยสารรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ จากสถานีมักกะสัน - ลาดกระบัง และโดยสารขบวนรถไฟดีเซลของ รฟท. จากสถานีลาดกระบัง - กรุงเทพ (หัวลำโพง) โดยมี นายวิสุทธิ์ จันมณี กรรมการ และรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ รฟฟท. นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ รฟฟท. นายทนงศักดิ์ พงษ์ประเสริฐ รองผู้ว่าการ กลุ่มธุรกิจการเดินรถ รฟท. ให้การต้อนรับและร่วมทดลองโดยสารรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ และขบวนรถไฟดีเซลนายไพรินทร์ ชูโชติถาวร กล่าวว่า ช่วงนี้เป็นช่วงที่โรงเรียนเริ่มเปิดภาคเรียน จึงได้มาทดลองโดยสารรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ จากสถานีมักกะสัน - ลาดกระบัง พบว่า มีผู้โดยสารใช้บริการไม่หนาแน่นมาก เนื่องจาก รฟฟท. มีขบวนรถไฟฟ้าให้บริการ จำนวน 7 ขบวน และ รฟท. ได้จัดขบวนรถไฟดีเซลให้บริการประชาชน ระหว่างวันจันทร์ - ศุกร์ จากสถานีลาดกระบัง - กรุงเทพ ขบวนรถออกเวลา 07.45 น. และจากสถานีกรุงเทพ - ลาดกระบัง ขบวนรถออกเวลา 18.30 น. และได้ทดลองโดยสารขบวนรถไฟดีเซลของ รฟท. จากสถานีลาดกระบัง - กรุงเทพ พบว่า มีผู้โดยสารใช้บริการขบวนรถไฟดีเซลเต็มขบวน สำหรับช่วงเดือนมิถุนายน 2561 จะมีผู้โดยสารใช้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ เพิ่มมากขึ้นอีก เพราะว่าเป็นช่วงที่มหาวิทยาลัยทำการเปิดภาคเรียน ก็เชื่อว่า รฟฟท. จะสามารถให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ได้อย่างเพียงพอ อีกทั้ง รฟฟท. อยู่ระหว่างการปรับปรุงตู้สัมภาระให้เป็นตู้โดยสาร จำนวน 2 ตู้ เมื่อแล้วเสร็จจะช่วยให้ผู้โดยสารได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น สำหรับในอนาคต รฟฟท. จะต้องเร่งดำเนินการซ่อมขบวนรถไฟฟ้าที่มีอยู่ให้สามารถใช้งานได้ครบทั้ง 9 ขบวน จะได้รองรับปริมาณผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง
 
Copyright 2006 MOT.All rights reserved.
จัดทำโดย กองสารนิเทศและศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร