นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการสำคัญของกระทรวงคมนาคม
            
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการสำคัญต่างๆ ของกระทรวงคมนาคม ได้หารือ เร่งรัดการดำเนินโครงการ และกำชับให้ดำเนินงานด้วยความละเอียดรอบคอบตรงตามนโยบายที่ได้กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงคมนาคม นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมรักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงคมนาคมรองโฆษกกระทรวงฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมการประชุม เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมกระทรวงคมนาคม
 
Copyright 2006 MOT.All rights reserved.
จัดทำโดย กองสารนิเทศและศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร