นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ตรวจเยี่ยมและตรวจสอบราคาอาหารภายในท่าอากาศยานดอนเมือง
            
นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ตรวจเยี่ยมและตรวจสอบราคาอาหารและเครื่องดื่มภายในท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) โดยมี นางสาวชนาลัย ฉายากุล รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ รักษาการแทน กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) นายศักดิ์ชัย อรุณรักถาวร รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง รักษาการแทน ผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง นายวิสิฏฐ์ บาลี รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง ให้การต้อนรับ นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร กล่าวว่า จากการตรวจสอบราคาอาหารภายในอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ อาคาร 2 พบว่า ราคาอาหารมีหลายระดับราคา โดยราคาอาหารภายในศูนย์อาหารมีราคาถูกกว่าร้านอาหารแฟรนไชส์ ซึ่งจะเป็นทางเลือกให้ผู้โดยสารสามารถเลือกบริโภคได้ ส่วนน้ำดื่มมีราคาขวดละไม่เกิน 10 บาท และ ทดม. มีจุดบริการน้ำดื่มฟรี จำนวน 40 จุด ทั้งนี้ ได้มอบให้ ทดม. ดำเนินการตรวจสอบราคาและคุณภาพของอาหาร ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ร้านจำหน่ายอาหารราคาประหยัดและจุดบริการน้ำดื่มฟรี 40 จุด แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบราคาอาหารภายในท่าอากาศยานให้เป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญาสัมปทาน เพื่อตรวจสอบราคาจำหน่ายอาหารไม่ให้สูงเกินร้อยละ 20 - 25 ของราคาตลาด และสำรวจความพึงพอใจของผู้บริโภค เช่น รสชาติอาหาร คุณภาพ การให้บริการ เป็นต้น
 
Copyright 2006 MOT.All rights reserved.
จัดทำโดย กองสารนิเทศและศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร