นางสาวกอบกุล โมทนา ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจขนส่งทางอากาศ ร่วมงาน Travelport’s Technology Showcase
            
นางสาวกอบกุล โมทนา ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจขนส่งทางอากาศ เข้าร่วมงาน “Travelport’s Technology Showcase” ของบริษัท Travelport ผู้นำธุรกิจด้านการท่องเที่ยว ซึ่งมีเทคโนโลยีช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านทางออนไลน์ ในวันที่ 7 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ
 
Copyright 2006 MOT.All rights reserved.
จัดทำโดย กองสารนิเทศและศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร