นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดการประชุม “Roundtable Discussion on Urban Mobility and Road Safety in Thailand”
            
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดการประชุม “Roundtable Discussion on Urban Mobility and Road Safety in Thailand” เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ โดยมี Mr. Staffan Herrstrom , Ambassador of Sweden to Thailand และ Dr. Surin Pitsuwan,Former Secretary General of the Association of Southeast Asian Nations, on Innovation for Smart Cities in Thailand ร่วมการประชุม “Roundtable Discussion on Urban Mobility and Road Safety in Thailand” จัดขึ้นเพื่อยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและประเทศสวีเดน แลกเปลี่ยนประสบการณ์และเทคโนโลยีการสนับสนุนพัฒนาการขนส่งที่ปลอดภัย มีผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ได้แก่ กรมทางหลวง สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร การทางพิเศษแห่งประเทศไทย และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ร่วมนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่งในเมืองและความปลอดภัยทางถนนในหัวข้อ Traffic congestion and efficient public transport และ Traffic safety and vision zero
 
Copyright 2006 MOT.All rights reserved.
จัดทำโดย กองสารนิเทศและศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร