นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ร่วมหารือกับผู้แทนองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่นประจำประเทศไทย (JICA)
            
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ร่วมหารือกับ Prof. Kimio Takeya ผู้แทนองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่นประจำประเทศไทย (JICA) และคณะ ในโอกาสขอเข้าเยี่ยมคาราวะ เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมกระทรวงคมนาคม โดยมี นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงคมนาคม นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ รองปลัดกระทรวงคมนาคม ร่วมหารือ โดย JICA ได้นำเสนอความคืบหน้าผลการศึกษาโครงการพัฒนาคลองผันน้ำควบคู่ถนนวงแหวนรอบที่ 3 รวมทั้งได้เชิญ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ กล่าวเปิดงานสัมมนา “โครงการพัฒนาคลองผันน้ำควบคู่ถนนวงแหวนรอบที่ 3” ครั้งที่ 3 ที่ JICA จัดขึ้นในวันที่ 14 กันยายน 2560 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าของการศึกษาและรับฟังความคิดเห็นโครงการฯ ของผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภาครัฐในประเทศไทย
 
Copyright 2006 MOT.All rights reserved.
จัดทำโดย กองสารนิเทศและศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร