นายวิทยา ยาม่วง ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการขนส่งทางน้ำ ร่วมพิธีเปิดงาน OTOP Midyear 2017
            
นายวิทยา ยาม่วง ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการขนส่งทางน้ำ ร่วมพิธีเปิดงาน OTOP Midyear 2017ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดงาน ทั้งนี้ การจัดงาน OTOP Midyear 2017 มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ สืบสานการใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาสินค้า OTOP เผยแพร่ภูมิปัญหาท้องถิ่นด้านหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ และสร้างรายได้ให้เพิ่มขึ้น โดยการจัดงานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 - 25 พฤษภาคม 2560 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 - 3 ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 
Copyright 2006 MOT.All rights reserved.
จัดทำโดย กองสารนิเทศและศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร