นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ร่วมหารือกับ Mr. Hiroo TANAKA ผู้แทนองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
            
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ร่วมหารือกับ Mr. Hiroo TANAKA ผู้แทนองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่นประจำประเทศไทย (JICA) และคณะ เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมกระทรวงคมนาคม โดยมี นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงคมนาคม นายประเสริฐ อัตตะนันทน์ รองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย และผู้แทนสำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ ร่วมหารือ ในประเด็นเกี่ยวกับความปลอดภัยของโครงการก่อสร้างรถไฟชานเมืองสายสีแดง (ช่วงบางซื่อ-รังสิต) และให้ข้อเสนอแนะ แนวทางการดำเนินงานในการปรับปรุงการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย โดยผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยของ JICA กรณีเกิดอุบัติเหตุอุปกรณ์หลุดจากจุดก่อสร้างรถไฟชานเมืองสายสีแดง (ช่วงบางซื่อ-รังสิต) บริเวณหน้าวัดดอนเมือง พร้อมให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินการเพื่อวางมาตรการความปลอดภัยสำหรับโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ของไทยในอนาคต ทั้งนี้ รฟท. ได้เสนอมาตรการดูแลความปลอดภัยระหว่างการก่อสร้างโครงการดังกล่าว และการจัดตั้งคณะกรรมการที่มีอำนาจในการสั่งหยุดการดำเนินการก่อสร้างชั่วคราว หากพบปัญหาระหว่างการก่อสร้างเพื่อความปลอดภัย
 
Copyright 2006 MOT.All rights reserved.
จัดทำโดย กองสารนิเทศและศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร