รายงานข่าวเด่น
1 นางปาริชาต คชรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าวในโกดังพื้นที่จังหวัดชัยนาท
( จ 9 ก.ค. 657 )
2 นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์ ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดโครงการอบรม ฉันคือข้าราชการที่ดี รุ่นที่19 ณ อาคารสโมสรและหอประชุมกระทรวงคมนาคม เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2557
( อา 1 ก.ย. 2557 )
3 นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์ ปลัดกระทรวงคมนาคม ร่วมบรรยายในการสัมมนา เรื่อง การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐกับการพัฒนาประเทศ
( ศ 29 ส.ค. 2557 )
4 นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์ ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุมเรื่องการขอผ่อนผันให้รถบรรทุกชนิด 7 เพลา 24 ล้อ บรรทุกน้ำหนักเกินกฎหมายกำหนด
( พฤ 28 ส.ค. 2557 )
5 นางปาริชาต คชรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมตรวจราชการและประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 5
( พ 27 ส.ค. 2557 )
          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ สุโขทัย และพิษณุโลก
             พลอากาศเอก สุกำพล สุวรรณทัต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย นายศิลปชัย จารุเกษมรัตนะ รักษาการปลัดกระทรวงคมนาคม นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ รองปลัดกระทรวงคมนาคม ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดและคณะ ได้เดินทางตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ สุโขทัย และพิษณุโลก เพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการท่าเทียบเรือเชียงแสนแห่งที่ ๒ โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ ๔ โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๑๑ ตรวจสายทางโครงข่ายสนับสนุนการท่องเที่ยวและการขนส่งในความรับผิดชอบของกระทรวงคมนาคมและเร่งรัดติดตามการกู้วิกฤติจากอุทกภัยในจังหวัดสุโขทัย ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๙ มกราคม ๒๕๕๕
 
   
Copyright 2006 MOT.All rights reserved.
จัดทำโดย กองสารนิเทศและศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร