รายงานข่าวเด่น
1 นายชาญชัย สุวิสุทธะกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมเปิดการสัมมนารับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 “อนาคตคมนาคมไทย พร้อมเชื่อมโยงสู่อาเซียน”
( จ 22 เม.ย 2557 )
2 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ร่วมงานครบรอบ 66 ปี วิทยุการบินฯ
( อา 21 เม.ย 2557 )
3 นายประเสริฐศิริ สุขะวัธณกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ร่วมพิธีปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2557
( พฤ 18 เม.ย 2557 )
4 นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ รองปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานแถลงข่าวสถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2557
( ศ 12 เม.ย 2557 )
5 นายพงษ์ศักดิ์ สมใจ ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ร่วมในพิธีเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2557
( พฤ 11 เม.ย 2557 )
          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ สุโขทัย และพิษณุโลก
             พลอากาศเอก สุกำพล สุวรรณทัต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย นายศิลปชัย จารุเกษมรัตนะ รักษาการปลัดกระทรวงคมนาคม นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ รองปลัดกระทรวงคมนาคม ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดและคณะ ได้เดินทางตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ สุโขทัย และพิษณุโลก เพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการท่าเทียบเรือเชียงแสนแห่งที่ ๒ โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ ๔ โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๑๑ ตรวจสายทางโครงข่ายสนับสนุนการท่องเที่ยวและการขนส่งในความรับผิดชอบของกระทรวงคมนาคมและเร่งรัดติดตามการกู้วิกฤติจากอุทกภัยในจังหวัดสุโขทัย ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๙ มกราคม ๒๕๕๕
 
   
Copyright 2006 MOT.All rights reserved.
จัดทำโดย กองสารนิเทศและศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร