รายงานข่าวเด่น
1 นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ รองปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานแถลงข่าวสถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2557
( ศ 12 เม.ย 2557 )
2 นายพงษ์ศักดิ์ สมใจ ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ร่วมในพิธีเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2557
( พฤ 11 เม.ย 2557 )
3 พลเอก พฤณท์ สุวรรณทัต รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอำนวยความสะดวกและปลอดภัย เพื่อรองรับการเดินทางและดูแลความปลอดภัยของผู้ใช้บริการทางพิเศษ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2557
( พ 10 เม.ย 2557 )
4 นายพงษ์ไชย เกษมทวีศักดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ร่วมพิธีแถลงข่าวโครงการ "สงกรานต์ปลอดภัย ตายเป็นศูนย์"
( อ 9 เม.ย 2557 )
5 พลเอก พฤณฑ์ สุวรรณฑัต รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานพิธีเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2557 ส่งเสริมแนวคิด BELIEVE BE…LIVE เพื่อให้บริการตรวจสภาพความพร้อมของรถเบื้องต้น ฟรี ตั้งแต่วันนี้ ถึง 10 เมษายน 2557
( ศ 5 เม.ย 2557 )
          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ สุโขทัย และพิษณุโลก
             พลอากาศเอก สุกำพล สุวรรณทัต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย นายศิลปชัย จารุเกษมรัตนะ รักษาการปลัดกระทรวงคมนาคม นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ รองปลัดกระทรวงคมนาคม ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดและคณะ ได้เดินทางตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ สุโขทัย และพิษณุโลก เพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการท่าเทียบเรือเชียงแสนแห่งที่ ๒ โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ ๔ โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๑๑ ตรวจสายทางโครงข่ายสนับสนุนการท่องเที่ยวและการขนส่งในความรับผิดชอบของกระทรวงคมนาคมและเร่งรัดติดตามการกู้วิกฤติจากอุทกภัยในจังหวัดสุโขทัย ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๙ มกราคม ๒๕๕๕
 
   
Copyright 2006 MOT.All rights reserved.
จัดทำโดย กองสารนิเทศและศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร