รายงานข่าวเด่น
1 นางปาริชาต คชรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าวในโกดังพื้นที่จังหวัดชัยนาท
( จ 9 ก.ค. 657 )
2 นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์ ปลัดกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมแนวทางการดำเนินการโครงข่ายทางเชื่อมระหว่างทางยกระดับอุตราภิมุข ทางพิเศษศรีรัช และทางพิเศษศรีรัช – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร
( พฤ 30 ต.ค. 2557 )
3 นางปาริชาติ คชรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการกระทรวงคมนาคม
( พฤ 30 ต.ค. 2557 )
4 นายวรเดช หาญประเสริฐ รองปลัดกระทรวงคมนาคม ร่วมงานเลี้ยงรับรองแก่ผู้เข้าร่วมประชุม Trans-Regional Airspace and Supporting ATM Systems Steering Group ครั้งที่ 4
( พฤ 30 ต.ค. 2557 )
5 นายวรเดช หาญประเสริฐ รองปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับผู้บังคับบัญชาสู่ความเป็นเลิศ”
( อ 28 ต.ค. 2557 )
          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ สุโขทัย และพิษณุโลก
             พลอากาศเอก สุกำพล สุวรรณทัต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย นายศิลปชัย จารุเกษมรัตนะ รักษาการปลัดกระทรวงคมนาคม นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ รองปลัดกระทรวงคมนาคม ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดและคณะ ได้เดินทางตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ สุโขทัย และพิษณุโลก เพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการท่าเทียบเรือเชียงแสนแห่งที่ ๒ โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ ๔ โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๑๑ ตรวจสายทางโครงข่ายสนับสนุนการท่องเที่ยวและการขนส่งในความรับผิดชอบของกระทรวงคมนาคมและเร่งรัดติดตามการกู้วิกฤติจากอุทกภัยในจังหวัดสุโขทัย ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๙ มกราคม ๒๕๕๕
 
   
Copyright 2006 MOT.All rights reserved.
จัดทำโดย กองสารนิเทศและศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร