รายงานข่าวเด่น
1 นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์ ปลัดกระทรวงคมนาคม และคณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงคมนาคมตรวจราชการจังหวัดน่าน
( พ 16 ก.พ. 658 )
2 นางปาริชาต คชรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าวในโกดังพื้นที่จังหวัดชัยนาท
( จ 9 ก.ค. 657 )
3 นางปาริชาต คชรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ร่วมพิธีมอบผ้าไตรพระราชทาน โครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ
( พ 27 พ.ค. 2558 )
4 นายสนิท พรหมวงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารการคมนาคมระดับกลาง” รุ่นที่ 10
( พ 27 พ.ค. 2558 )
5 พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อศึกษาและสำรวจสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ รองรับรถประจำทาง NGV ชานต่ำ
( จ 25 พ.ค. 2558 )
          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ สุโขทัย และพิษณุโลก
             พลอากาศเอก สุกำพล สุวรรณทัต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย นายศิลปชัย จารุเกษมรัตนะ รักษาการปลัดกระทรวงคมนาคม นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ รองปลัดกระทรวงคมนาคม ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดและคณะ ได้เดินทางตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ สุโขทัย และพิษณุโลก เพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการท่าเทียบเรือเชียงแสนแห่งที่ ๒ โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ ๔ โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๑๑ ตรวจสายทางโครงข่ายสนับสนุนการท่องเที่ยวและการขนส่งในความรับผิดชอบของกระทรวงคมนาคมและเร่งรัดติดตามการกู้วิกฤติจากอุทกภัยในจังหวัดสุโขทัย ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๙ มกราคม ๒๕๕๕
 
   
Copyright 2006 MOT.All rights reserved.
จัดทำโดย กองสารนิเทศและศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร