รายงานข่าวเด่น
1 ปลัดกระทรวงคมนาคม พร้อมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ บันทึกเทปโทรทัศน์กล่าวบทอาเศียรวาทถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี
( จ 23 ก.ค. 657 )
2 ปลัดกระทรวงคมนาคม พร้อมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ บันทึกเทปโทรทัศน์กล่าวบทอาเศียรวาทถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี
( จ 23 ก.ค. 657 )
3 นางปาริชาต คชรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าวในโกดังพื้นที่จังหวัดชัยนาท
( จ 9 ก.ค. 657 )
4 ปลัดกระทรวงคมนาคม พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูง บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
( พฤ 24 ก.ค. 2557 )
5 ปลัดกระทรวงคมนาคม พร้อมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ บันทึกเทปโทรทัศน์กล่าวบทอาเศียรวาทถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี
( พ 23 ก.ค. 2557 )
          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ สุโขทัย และพิษณุโลก
             พลอากาศเอก สุกำพล สุวรรณทัต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย นายศิลปชัย จารุเกษมรัตนะ รักษาการปลัดกระทรวงคมนาคม นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ รองปลัดกระทรวงคมนาคม ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดและคณะ ได้เดินทางตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ สุโขทัย และพิษณุโลก เพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการท่าเทียบเรือเชียงแสนแห่งที่ ๒ โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ ๔ โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๑๑ ตรวจสายทางโครงข่ายสนับสนุนการท่องเที่ยวและการขนส่งในความรับผิดชอบของกระทรวงคมนาคมและเร่งรัดติดตามการกู้วิกฤติจากอุทกภัยในจังหวัดสุโขทัย ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๙ มกราคม ๒๕๕๕
 
   
Copyright 2006 MOT.All rights reserved.
จัดทำโดย กองสารนิเทศและศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร