นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ร่วมพิธีเปิดงาน “ใต้ร่มพระบารมี 236 ปี กรุงรัตนโกสินทร์”
...รายละเอียด
      นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานพิธีทางศาสนา เนื่องในโอกาสครบรอบ 70 ปี ของการก่อตั้งบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
...รายละเอียด
      นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประชุมรับฟังความคิดเห็นการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกระทรวงคมนาคม
...รายละเอียด
      นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ร่วมประชุมระหว่างประเทศระดับรัฐมนตรีว่าด้วยการขนส่งทางน้ำภายในประเทศ ณ สาธารณรัฐโปแลนด์
...รายละเอียด
      นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงคมนาคม แถลงข่าวสรุปผลการดำเนินงานลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561
...รายละเอียด
หน้า: 1/7
 
   
 
  ค้นหาแบบละเอียด