กรมทางหลวงแจ้งเบี่ยงการจราจรเพื่อติดตั้งชิ้นส่วนคานพื้นสะพานสำเร็จรูป ช่วงข้ามทางหลวงหมายเลข 9 (ถนนวงแหวนรอบนอกด้านตะวันตก)
Copyright 2006 MOT.All rights reserved.
จัดทำโดย กองสารนิเทศและศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร