กรมท่าอากาศยานร่วมกับสายการบินไทยแอร์เอเชีย เปิดเส้นทางบินดอนเมือง - ระนอง - ดอนเมือง สนับสนุนโครงการ Tourist Airports
Copyright 2006 MOT.All rights reserved.
จัดทำโดย กองสารนิเทศและศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร