นายดรุณ แสงฉาย อธิบดีกรมท่าอากาศยาน ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานท่าอากาศยานน่านนคร
Copyright 2006 MOT.All rights reserved.
จัดทำโดย กองสารนิเทศและศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร