สายการบินไทยสมายล์เปิดเส้นทางใหม่กรุงเทพฯ - เกาสง ประเทศไต้หวัน
Copyright 2006 MOT.All rights reserved.
จัดทำโดย กองสารนิเทศและศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร