กรมทางหลวงขยายทางหลวงหมายเลข 3138 สายบ้านบึง - บ้านค่าย ตอน 4 เปิดให้สัญจรแล้ว
Copyright 2006 MOT.All rights reserved.
จัดทำโดย กองสารนิเทศและศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร