กระทรวงคมนาคมบรรลุความคืบหน้าในการพัฒนาโครงข่ายระบบรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพ - หนองคาย และการเชื่อมโยงโครงข่ายการพัฒนาเส้นทางรถไฟเชื่อมโยงไทย - สปป.ลาว และจีนตอนใต้
Copyright 2006 MOT.All rights reserved.
จัดทำโดย กองสารนิเทศและศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร