การท่าเรือแห่งประเทศไทยจัดพิธีปล่อยเรือลงน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
Copyright 2006 MOT.All rights reserved.
จัดทำโดย กองสารนิเทศและศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร