กรมการขนส่งทางบกคุมเข้มมาตรการปรับปรุงแก้ไขการจัดวางที่นั่งในรถตู้โดยสาร 3 วันแรก (15 - 17 พฤษภาคม 2560) พบรถตู้ในพื้นที่กรุงเทพฯ กระทำผิดรวม 95 ราย
Copyright 2006 MOT.All rights reserved.
จัดทำโดย กองสารนิเทศและศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร