กรมเจ้าท่ารายงานความคืบหน้าการค้นหาผู้สูญหายกรณีเรือฟินิกซ์ล่มในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
Copyright 2006 MOT.All rights reserved.
จัดทำโดย กองสารนิเทศและศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร