กรมทางหลวงเชิญชวนผู้ประกอบการและประชาชนผู้สนใจร่วมพัฒนาพื้นที่รอบจุดจอดพักรถบรรทุก (Truck Rest Area) จำนวน 36 แห่งทั่วประเทศ
Copyright 2006 MOT.All rights reserved.
จัดทำโดย กองสารนิเทศและศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร