กรมทางหลวงชนบทสำรวจออกแบบถนน สาย ง2 ผังเมืองรวมเมืองลำพูน แก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดในเขตเมือง และเชื่อมโยงระบบคมนาคมให้มีความสมบูรณ์
Copyright 2006 MOT.All rights reserved.
จัดทำโดย กองสารนิเทศและศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร