กรมทางหลวงชี้แจงกรณีรถยนต์ประสบอุบัติเหตุเนื่องจากเหยียบหินคลุกที่ตกหล่นบนถนนมิตรภาพ ขาเข้า จังหวัดนครราชสีมา
Copyright 2006 MOT.All rights reserved.
จัดทำโดย กองสารนิเทศและศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร