กระทรวงคมนาคมร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 พร้อมเตรียมแผนรองรับและอำนวยความสะดวกกการเดินทางตลอดวัน
Copyright 2006 MOT.All rights reserved.
จัดทำโดย กองสารนิเทศและศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร