กรมทางหลวงชนบทแจ้งปิดสะพานพระพุทธยอดฟ้า วันที่ 9 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 22.00 น. ถึง 05.00 น. เพื่อทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของสะพาน
Copyright 2006 MOT.All rights reserved.
จัดทำโดย กองสารนิเทศและศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร