นายพิชิต อัคราทิตย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ตรวจเส้นทางเดินรถไฟสายภาคใต้ ระหว่างสถานีรถไฟเขาหัวควาย - เขาพลู จังหวัดสุราษฎร์ธานี
Copyright 2006 MOT.All rights reserved.
จัดทำโดย กองสารนิเทศและศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร