นายพิชิต อัคราทิตย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ตรวจเยี่ยมสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
Copyright 2006 MOT.All rights reserved.
จัดทำโดย กองสารนิเทศและศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร