นายพิชิต อัคราทิตย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ตรวจการคมนาคมทางน้ำและการขนส่งสินค้าชายฝั่งในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
Copyright 2006 MOT.All rights reserved.
จัดทำโดย กองสารนิเทศและศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร