สายการบินไทยสมายล์เปิดเส้นทางบินใหม่ กรุงเทพฯ - มุมไบ ประเทศอินเดีย
Copyright 2006 MOT.All rights reserved.
จัดทำโดย กองสารนิเทศและศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร